1. Unohditko salasanan?
tai
Lastenhoitoa kun sinulle parhaiten sopii! Lapsenvahdit ja lastenhoitajat naapurustossasi

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat palvelun käyttöä, joka on kuvattu alapuolella. Neuvomme sinua lukemaan huolellisesti nämä käyttöehdot, jotta olet tietoinen oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi käyttäessäsi Babysitter.fi-palvelua.

1. artikla määritelmät

1.1 Näissä käyttöehdoissa seuraavia termejä käytetään kirjoitettuina isolla alkukirjaimella sekä yksikössä että monikossa. Näillä termeillä on seuraava merkitys:

Babysitter.fi: 2CareKids Group B.V., joka toimii myös nimellä Oudermatch.nl, rekisteröity osoite (1017RR) Amsterdam, Singel 542 ja rekisteröity Kamer van Koophandeliin ("Kauppakamariin") rekisteröintinumerolla 56028458

Sisältö: kaikki tieto on käyttäjien saatavissa verkkosivuston kautta mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, käyttäjien profiilit.

Tietopankki: Babysitter.fi-palvelun kokoama tieto sisältää profiilit ja muuta sisältöä.

Palvelu: Babysitter.fi-sivuston käyttäjille tarjoama palvelu kuvataan 3. artiklassa.

Käyttäjä: henkilö joka on luonut profiilin ja joka käyttää palvelua. Tämä sisältää sekä vanhemmat että lastenhoitajat/lapsenvahdit.

Käyttöehdot: nämä käyttöehdot.

Kirjautumistiedot: Käyttäjän käyttäjänimi ja salasana, joillä hän pääsee profiiliin ja voi käyttää palvelua.

Immateriaalioikeudet: kaikki immateriaalioikeudet sekä niihin liittyvät oikeudet, kuten tekijänoikeudet, oikeudet tavaramerkkiin, tietokantaoikeudet, oikeudet tavaramerkin nimeen sekä näihin liittyvät oikeudet samoin kuin oikeudet tieto-taitoon ja toimintoihin, jotka nimellisesti kuuluvat tällaisiin oikeuksiin (samanlaiset toiminnat, jotka ovat rinnastettavissa patentoituihin keksintöihin).

Osapuoli: osapuoli (käyttäjä ja/tai Babysitter.fi) näihin käyttöehtoihin.

Tietosuojalausunto: Babysitter.fi-palvelun tietosuojalausunto on saatavilla seuraavien sivujen kautta: https://www.babysitter.fi/yksityisyys.pdf

Profiili: Käyttäjän kirjoittama kuvaus, jonka käyttäjä on sijoittanut verkkosivustolle ja jossa on kuvaus hänestä sisältäen etunimen, sukupuolen, syntymäajan, sijainnin ja vaihtoehtoisesti valokuvan.

Verkkosivu: Babysitter.fi-palvelun verkkosivu, jonne pääsee seuraavan sivun kautta: www.babysitter.fi ja kaikki alasivut.

2. artikla yleistä

2.1 Babysitter.fi pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa ja/tai lisätä näitä Käyttöehtoja. Uusimmat Käyttöehdot löytyvät verkkosivulta tai mainitaan käyttäessäsi Palvelua. Jos jatkat Palvelun käyttöä näiden Käyttöehtojen muuttamisen/lisäämisen jälkeen, hyväksyt muutetut ja/tai laajennetut Käyttöehdot vääjäämättä. Jos et hyväksy muutettuja ja/tai laajennettuja Käyttöehtoja, ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto on, että lopetat Palvelun käytön ja poistat Profiilisi.

3. artikla Palvelu

3.1 Palvelu tarjoaa mahdollisuuden luoda Profiilin, jonka muut Käyttäjät ja verkkosivulla vierailevat voivat nähdä. Palvelun tavoite on tuoda yhteen verkkosivuston kautta yksityishenkilöt, jotka etsivät väliaikaista lastenhoitoa toisten yksityishenkilöiden tai ammattilaisten kanssa ja jotka haluavat tarjota lastenhoitopalveluja yksityishenkilöille. Käyttäjät voivat muodostaa profiilin pohjalta mielipiteen muiden Käyttäjien ominaispiirteistä ja ominaisuuksista.

3.2 Palvelu koostuu pääsystä vanhempien, lapsenvahtien ja lastenhoitajien tietokantaan, joiden maksu tapahtuu verkkosivuston kautta tavoitteena järjestää lastenhoito yhdessä. Verkkosivustolla voi esiintyä muita ehtoja, joiden pohjalta Käyttäjä voi käyttää palvelua. Nämä ehdot sisältävät, muiden asioiden ohella, tavan, jolla Profiilit luodaan ja sijoitetaan.

4. artikla pääsy Palveluun ja saatavuus

4.1 Käyttääksesi Palvelua, sinun tulee luoda Profiili verkkosivustolla kuvaillulla tavalla. On täysin kiellettyä luoda Profiili toisen henkilön nimellä. Rekisteröitymisen aikana sinun tulee tarjota kirjautumistiedot, joilla saat pääsyn Profiiliisi.

4.2 Olet henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kirjautumistietosi pysyvät salaisina. Ei ole sallittua antaa kirjautumistietojasi kolmansille osapuolille. Olet vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä, joka on tapahtunut kirjautumistietojesi kautta. Babysitter.fi olettaa, että sinä olet todellakin henkilö, joka käyttää kirjautumistietojasi. Jos tiedät tai sinulla on syy olettaa, että kirjautumistietosi ovat väärissä käsissä, sinun tulee ilmoittaa tästä Babysitter.fi-palvelulle välittömästi. Tästä huolimatta on sinun vastuullasi huolehtia tarpeellisista toimenpiteistä, kuten kirjautumistietojesi vaihtamisesta. Babysitter.fi ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Verkkosivun luvattomasta pääsystä tai käytöstä ja/tai kolmansien osapuolien palvelusta.

4.3 Babysitter.fi pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta ja olematta millään tavalla sinulle vastuussa, (i) muuttaa menettelytapojaan tai tehdä teknisiä muutoksia ja/tai parannuksia Verkkosivuun ja/tai Palveluun ja (ii) poistaa tai estää tai rajoittaa pääsyä Palveluun tai Profiiliisi (väliaikaisesti tai pysyvästi).

4.4 Babysitter.fi ei ole missään tapauksessa vastuussa tai korvausvelvollinen menetyksistä tai vahingoista, jota aiheutuvat Verkkosivun ja/tai Palvelun (väliaikaisista) käyttövaikeuksista tai saavuttamattomuudesta.

4.5 Babysitter.fi ei tarjoa takuita, sitoumuksia tai vahingonkorvauksia koskien Verkkosivuston ja Palvelun laatua, turvallisuutta, laillisuutta tai oikeellisuutta, ellei näissä Käyttöehdoissa toisin mainita.

4.6 Olet henkilökohtaisesti vastuussa ostoista ja/tai rakenteiden oikeanlaisesta toiminnasta ja luotettavista tietoliikenneratkaisuista (mukaan lukien internetyhteys), jotka ovat välttämättömiä tämän Palvelun käyttämisessä.

5. artikla Palvelun käyttö

5.1 Babysitter.fi-palvelulla ei ole tietoa ja/tai sitoumusta sisältöön. Babysitter.fi ei ole välityspalvelu. Palvelun tarkoitus on yksinomaan saattaa yhteen kysyntä ja tarjonta lastenhoito- ja lastenvahtialalla. Babysitter.fi ei seuraa Käyttäjien ominaispiirteitä tai ominaisuuksia. Babysitter.fi ei tämän vuoksi ota minkäänlaista vastuuta Käyttäjien ominaispiirteistä tai ominaisuuksista eikä ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat sivustolle sijoitettujen mainostajien tai valittujen kandidaattien aiheuttamia.

5.2 Sinun tulee tehdä valinta itse päästäksesi keskustelemaan kandidaattien kanssa ja tehdäksesi (taloudellisia) sopimuksia omien toiveidesi ja kriteereidesi pohjalta. Valinta ja päätös luottaa lapsesi/lastesi hoito Käyttäjälle tai lastenhoitotyön tarjoaminen vanhemmalle, on täysin sinun. Babysitter.fi-palvelulla ei ole ehdottomasti mitään sitoumusta missään yhteydenpidossa, joka on käyty käyttäjien välillä Palvelun käyttämisen tuloksena eikä missään järjestelyissä ja/tai sopimuksissa, jotka ovat seurausta tästä kontaktista. Jos olet tyytymätön tai jos haluat valittaa Käyttäjästä, voit ilmoittaa tästä sähköpostin välityksellä seuraavaan osoitteeseen: info@babysitter.fi.

5.3 Olet itse täysin vastuussa kaikista toiminnoista, joihin osallistut Verkkosivun ja/tai Palvelun avulla.

5.4 Käyttäjät ja vierailijat eivät saa:

a. käyttää mitä tahansa välineitä, muita kuin Babysitter.fi-palvelun hyväksymiä, etsiäkseen verkkosivua tai tietokantaa tai louhia tietoja, käyttää robotteja tai muilla tavoin kerätä tietoja tai käyttää mitä tahansa ohjelmistoa ja/tai laitteistotyökaluja ja/tai ratkaisuja (itse johdettuja tai muiden valmistelemia), joiden tarkoituksena on päästä käsiksi tietoon, joka on saatavilla tietopankin kautta tai vakoilla, kaivaa, etsiä tai jollakin muulla vääränlaisella tavalla käyttää ja/tai katsoa tietokantaa.

b. kerätä muiden Käyttäjien tietoja Palvelun kautta muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on mainittu näissä Käyttöehdoissa ilman nimenomaista etukäteen kirjoitettua lupaa Babysitter.fi-palvelulta.

c. monistaa, julkaista, jälleenmyydä, käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai jollakin muulla tavoin tuoda kolmansien osapuolien saataville mitä tahansa sisältöä, joka on saatu Palvelun kautta.

d. pyytää kolmansia osapuolia hoitamaan mitään toiminnoista, jotka on mainittu tässä artiklassa.

Artikla 6 Sisältö

6.1 Tunnustat ja hyväksyt, että muut Käyttäjät saattavat käyttää Profiilia ja/tai muuta Sisältöä, jonka teet Palvelun kautta saatavaksi. Tunnustat, että Babysitter.fi ei voi vaikuttaa siihen miten muut Käyttäjät ja/tai kolmannet osapuolet noudattavat näitä Käyttöehtoja.

6.2 On kiellettyä sijoittaa Sisältöä:

a. joka on syrjivää ulkonäön, rodun, uskonnon, sukupuolen, kulttuurin tai syntyperän perusteella tai joka voi olla millään tavalla tulkittavissa vahingolliseksi tai epäsopivaksi Babysitter.fi-palvelun mielestä.

b.joka sisältää kiihottamista väkivaltaan ja/tai toisen tai toisten kiusaamisen tai joka johtaa tai on tulosta toisten riistosta tai hyväksikäytöstä tai joka sisältää laitonta toimintaa tai joka johtaa laittomiin toimintoihin.

c. joka on Babysitter.fi-palvelun mielestä hyvien tapojen ja hyvän maun vastaista tai luonteeltaan väkivaltaista.

d. jossa kysytään alaikäisten henkilökohtaisia tietoja, jossa on saatavilla toisten henkilökohtaisia tietoja tai johon sisältyy sinun henkilökohtaisia tietojasi.

e. jotka sisältävät viruksia, troijan hevosia, matoja, botteja tai muita ohjelmia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa automaattijärjestelmälle tai jotka voivat johtaa sellaisen järjestelmän käyttökelvottomuuteen tai saavuttamattomuuteen tai jotka voivat poistaa tai myöntää sellaisen järjestelmän omistajuuden tai ovat yhteydessä kiertääkseen Babysitter.fi-palvelun verkkosivun ja/tai tietokonejärjestelmän tekniset turvatoimet.

f. joka perustuu valheisiin ja/tai harhaanjohtamiseen tai joka sisältää väärän henkilöllisyyden ottamista ja/tai vääriä oletuksia siitä, että käyttäjä on yhteydessä Babysitter.fi-palveluun.

g. joka sisältää ketjukirjeitä, roskapostia tai roskapostin lähettämistä ja/tai jossa on salasanoja tai muita yksityiskohtia, jotka voivat olla yksityishenkilöiden jäljitettävissä tai joita pyydetään kaupallisiin tai laittomiin tarkoituksiin.

h. joka loukkaa Babysitter.fi-palvelun oikeuksia ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksia, joihin kuuluu, mutta jotka eivät rajoitu, immateriaalioikedet tai oikeuksiin, jotka koskevat yksilöllisyyden suojaa.

i. joka on ristiriidassa näiden Palveluehtojen, tietosuojalausunnon tai soveltuvan lain ja/tai säännöksen kanssa, joka on millään tavoin laiton tai joka voi vahingoittaa Babysitter.fi-palvelun etua tai hyvää mainetta.

6.3 Babysitter.fi pidättää oikeuden lyhentää, muuttaa tai hylätä Sisältöä tai poistaa Sisältöä Verkkosivulta, jos Babysitter.fi huomaa tämän olevan välttämätöntä ilman, että sinä olet millään tavoin oikeutettu korvaukseen ja/tai ilman Babysitter.fi-palvelun vastuuta.

6.4 Jos olet sitä mieltä, että mikä tahansa Sisältö loukkaa oikeuksiasi tai toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen oikeuksia, ilmoita välittömästi Babysitter.fi-palvelulle tavalla, joka kuvataan 12. artiklassa.

7. Artikla maksu

7.1 Riippuen valitusta tilauksesta, saat käyttää Palvelua joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan. Hinta, jonka maksat Palvelun käytöstä riippuu valitsemastasi tilauksesta. Tilaukset ja niihin liittyvät hinnat löytyvät Verkkosivulta. Klikkaa tästä nähdäksesi tilaukset ja hinnat. Jäsenmaksut sellaisten jäsenyyksien osalta, jotka on ostettu Iphonen aplikaation kautta ovat korkeammat, koska Applen kuukausittain perimät toimitusmaksut siirretään Käyttäjälle. Hinnat sisältävät verot ja kaikki viranomaisten määräämät maksut, ellei toisin mainita.

7.2 Babysitter.fi-palvelulla on oikeus muuttaa veloitettavia hintoja ilman vähintään kolmen kuukauden huomautusaikaa. Jos et hyväksy hintojen muutoksia, sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja poistaa Profiilisi sinä päivänä, jolloin hinnanmuutos tulee voimaan tai voit valita ilmaisen tilauksen samalla Profiililla.

7.3 Maksu tapahtuu tavalla, joka kuvaillaan Verkkosivulla. Siinä tapauksessa, että maksua ei ole tehty ajoissa, Babysitter.fi pidättää oikeuden välittömästi irtisanoa sopimuksen tai estää tai rajoittaa pääsyä Palveluun, kunnes olet täydentänyt (maksu) velvollisuutesi, mukaan lukien kaikki maksut ja korko.

7.4 Valitukset koskien laskuja ja/tai Palvelua eivät vaikuta maksuvelvollisuuteesi. 

8. artikla immateriaalioikeudet

8.1 Palvelua koskevat immateriaalioikeudet, mukaan lukien Verkkosivu ja tietokanta ja myös mikä tahansa teksti, näe-ja-tunne, profiilimallit, videot, audio ja valokuvamateriaalit, jotka ovat saatavilla Verkkosivun kautta sisällöstä riippumatta, pysyvät Babysitter.fi-palvelun omaisuutena ja/tai sen lisensoimina.

8.2 Näiden ehtojen nojalla, jotka on määritelty näissä Käyttöehdoissa Babysitter.fi antaa sinulle rajoitetun, henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, ei-eksklusiivisen, alilisensoimattoman ja ei-siirrettävän oikeuden päästä ja käyttää palvelua, mukaan lukien tietokanta, sisältö ja Verkkosivu tarkoituksiin, jotka on määritelty näissä Käyttäehdoissa.

8.3 Sinulle jää immateriaalioikeudet Sisältöön, jonka sijoitat sivustolle itse. Tunnustat ja hyväksyt, että sinun saataville/ladattavaksi asettamasi Sisältö antaa automaattisesti Babysitter.fi-palvelulle ilmaisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden julkaista tätä sisältöä ja monistaa sisältöä ja tallentaa sisältöä tietokantaan niin kauan kuin tarve vaatii Palvelun tarjoamiseksi.

8.4 Luovut nimenomaisesti kaikista henkilökohtaisista oikeuksista, jotka on mainittu Auteurswet:n ("Kirjailijan laki"), mukaan lukien oikeuden tulla nimetyksi ja oikeuden vastustaa muutoksia sikäli kuin se on sallittua tämän lain mukaan.

8.5 Vahvistat Babysitter.fi-palvelulle, että omistat kaikki oikeudet sisältöön ja että olet täysin oikeutettu myöntämään luvan tämän artikkelin lisenssiin Babysitter.fi-palvelulle.

8.6 On täysin kiellettyä ladata, kopioida, muuttaa, purkaa tai julkaista mitään tietoja, jotka olet saanut tämän Palvelun tai Verkkosivun kautta tai käyttää sellaista tietoa mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin niihin, jotka on mainittu näissä Käyttöehdoissa, ellei Babysitter.fi tai kyseessä olevien oikeuksien haltija anna tähän lupaa tai ellei määräävä Hollannin laki nimenomaisesti salli tällaista käyttöä.

9. artikla yksityisyys

9.1 Kun luot Profiilisi ja käytät Palvelua, saatat (henkilökohtaiset) tietosi Babysitter.fi-palvelun käytettäviksi. Nämä (henkilökohtaiset) tiedot käsitellään noudattaen Babysitter.fi-palvelun tietosuojalausuntoa sekä soveltuvia lakeja ja säädöksiä.

10. artikla takuut ja korvaukset

10.1 Olet vastuussa Babysitter.fi-palvelulle ja täysin korvausvelvollinen Babysitter.fi-palvelulle kaikista vahingoista ja maksuista, jotka ovat aiheutuneet tai jotka olet aiheuttanut Babysitter.fi-palvelulle seuraavien tilanteiden tuloksena: (i) käyttöehtojen laiminlyöminen, (ii) mikä tahansa tekosi, jonka olet tehnyt käyttäessäsi palvelua tai (iii) mikä tahansa laiton toiminta. Sinun tulee korvata mikä tahansa näihin väitteisiin yhteydessä oleva Babysitter.fi-palvelulle aiheutunut kulu tai Babysitter.fi-palvelun kärsimä vahinko.

10.2 Vahvistat Babysitter.fi-palvelulle, että kaikki tiedot, jotka tarjoat luodessasi profiilisi tai sijoittaessasi sisältöä, on täydellistä, ajankohtaista ja täsmällistä. Tunnustat, että saatavilla olevan Sisällön oikeellisuus, ajankohtainen luonne ja täydellisyys on erittäin tärkeää Palvelun optimaalisen toiminnan kannalta.

10.3 Vahvistat Babysitter.fi-palvelulle, että sinulla on oikeus käyttää Palvelua ja että toimit näiden käyttöehtojen mukaisesti. On laitonta vaatia Babysitter.fi-palvelulta korvauksia koskien kolmansien osapuolten syytöksiä sinun Palvelun käyttösi osalta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sisällön sijoittaminen.

11. artikla korvausvelvollisuus

11.1 Babysitter.fi ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka on seurannut Palvelun tuottamisesta tai laittomista toiminnoista tai muutoin sikäli kuin se on sallittua pakottavan lainsäädännön nojalla.

11.2 Jos Babysitter.fi on kuitenkin korvausvelvollinen sinulle minkä tahansa syyn vuoksi, silloin tämä korvausvelvollisuus rajoittuu tapauskohtaisesti (jolloin toisiinsa yhteydessä olevat tapausten sarjat käsitellään yhtenä tapauksena) sinun Babysitter.fi-palvelulle maksamiisi maksuihin (mukaan lukien verot) kuluvan kalenterivuoden aikana Palvelusta, joka on johtanut Babysitter.fi-palvelun korvausvelvollisuuteen.

11.3 Babysitter.fi ei ole millään tavoin vastuussa seuranneista menetyksistä, mukaan lukien puhdas taloudellinen menetys, liikevaihdon tai tuoton menetys, tietojen menetys tai immateriaalinen vahinko, jotka ovat yhteydessä tai ilmenevät Palvelun seurauksena.

11.4 Tässä artiklassa mainittuja rajoituksia ei sovelleta tarkoituksellisissa ja/tai tietoisissa piittaamattomuustilanteissa Babysitter.fi-palvelun itsensä ja/tai sen johdon taholta.

11.5 Mikä tahansa oikeutesi korvaukseen vaatii, että ilmoitat kyseisestä vahingosta kirjallisesti niin pian kuin mahdollista sen ilmaantumisen jälkeen Babysitter.fi-palvelulle. Mikä tahansa korvausvaade Babysitter.fi-palvelulle raukeaa 12 kuukautta vaateen esittämisestä.

12. artikla laittomasta informaatiosta ilmoittaminen

12.1 Babysitter.fi ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka liittyy Verkkosivun (laittomaan) käyttöön. Babysitter.fi on vain velvoitettu allamainittujen ehtojen mukaisesti ja saatuaan ilmoituksen poistamaan minkä tahansa selvästi laittoman materiaalin tai pysäyttämään minkä tahansa selkeästi laittoman toiminnan.

12.2 Babysitter.fi on luonut käytännön, jolla epäillyn laittoman materiaalin läsnäolosta tai pääsystä tällaiseen materiaaliin voi ilmoittaa Babysitter.fi-palveluun. Tämän voi tehdä sähköpostitse osoitteella info@babysitter.fi tai klikkaamalla nappia "Ilmoita meille", joka löytyy pfofiilisivuilta ja vastaanotetuista sähköposteista.

12.3 Babysitter.fi pidättää oikeuden kieltäytyä estämästä materiaalia tai lopettamasta toimintaa, tällöin Babysitter.fi-palvelulla tulee olla laillinen syy epäillä ilmoituksen oikeellisuutta tai minkä tahansa todisteen, joka on liitetty ilmoitukseen, oikeellisuutta tai jos asianomaisen etu tätä vaatii. Tässä tapauksessa Babysitter.fi voi pyytää laillisen päätöksen Hollannin valtuutetulta tuomarilta, joka päättää onko kyseessä oleva materiaali tai toiminta laitonta.

12.4 Babysitter.fi-palvelulla ei ole missään tapauksessa velvollisuutta osallistua ilmoituksesta vastuussa olevan henkilön ja minkä tahansa kolmannen osapuolen välisiin riitoihin.

12.5 Ilmoituksen tehnyt henkilö korvaa Babysitter.fi-palvelulle kaikki kolmannen osapuolen vaatimukset, jotka liittyvät materiaalin estämiseen tai poistoon ja toiminnan lopettamiseen. Korvaus sisältää kaikki maksut, jotka ilmaantuvat tai vahingot, jotka Babysitter.fi kärsii ja jotka ovat yhteydessä tällaiseen vaateeseen, mukaanlukien, mutta ei rajoittuen, laillisen avun kustannusten palautus.

13. artikla kesto ja irtisanominen

13.1 Jos käytät ilmaista tilausta, sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja poistaa Profiilisi milloin vain.

13.2 Jos käytät maksullista tilausta, Palvelu on saatavana valitsemasi ajanjakson ajan. Jos olet valinnut tilauksen kiinteälle ajanjaksolle, tätä ei voi peruuttaa ennen kuin tämä aika päättyy eikä Babysitter.fi ole velvollinen palauttamaan maksettuja maksuja Palvelun käytöstä, vaikka lopettaisit Palvelun käytön tai poistaisit Profiilisi. Jos hyväksyt Palvelun käytön määrittelemättömäksi ajanjaksoksi tai jos Palvelu on ollut kestoltaan epävarma sovitun ajanjakson loppuajan osalta, Palvelu voidaan peruuttaa milloin vain irtisanomisajan ollessa yksi (1) kuukausi. Viimeisessä tapauksessa, maksamasi maksut palautetaan suhteessa kuluneeseen ajanjaksoon.

13.3 Babysitter.fi painottaa, ettet voi käyttää afkoelingstermijn:ia ("jäädytyskautta"), kuten mainitaan artiklassa 7:46d osassa 1 BW (Hollannin siviililakikoodi). Palvelu on nimellisesti päätetty suoraan hyväksynnälläsi, kuten mainitaan artiklassa 7:46i osa 5 BW 1 alla.

13.4 Sopimuksen päättymistapauksessa, ei ole mahdollista peruuttaa mitään mitä Babysitter.fi on jo toimittanut ja/tai josta se on jo huolehtinut eikä näihin liittyviä maksuvelvollisuuksia. Babysitter.fi-palvelun ennen sopimuksen purkautumista laskuttamat summat, jotka liittyvät Babysitter.fi-palvelun oikealla tavalla toimittamiin tai huolehtimiin asioihin, pysyvät maksettavina, kuten edellisessä lauseessa mainitaan, ja maksut erääntyvät heti purkautumishetkellä.

13.5 Sopimuksen päättyessä syystä riippumatta oikeutesi käyttää Palvelua ja pääsysi Palveluun päättyvät välittömästi. Babysitter.fi poistaa Profiilisi suoraan sopimuksen päättyessä, riippumatta päättymissyystä. Babysitter.fi pidättää oikeuden käyttää kaikkea Sisältöä, kuten mainitaan 8. artiklassa. Babysitter.fi kuitenkin poistaa tai vaihtaa anonyymiksi pyynnöstäsi kaiken Sisällön. Babysitter.fi ei ole velvollinen toimittamaan sinulle ja/tai muokkaamaan mitään Sisältöä sopimuksen päätyttyä.

14. artikla sekalaista

14.1 Hollannin lakia on sovellettu näissä Käyttöehdoissa ja Palvelun sekä Verkkosivun käytössä. Vienna Sales Conventionin (CISG) soveltaminen on nimenomaisesti jätetty näiden ulkopuolelle.

14.2 Mitkä tahansa erimielisyydet, jotka ilmaantuvat sinun ja Babysitter.fi-palvelun välille ratkaistaan laillistetun tuomarin toimesta Amsterdamin arrondissementissa ("piirissä") ellei pakottava laki vaadi, että erimielisyys ratkaistaan jossakin toisessa tuomioistuimessa.

14.3 Babysitter.fi saattaa siirtää oikeudet ja velvollisuudet, jotka nousevat esiin näistä Käyttöehdoista, muille ja informoi sinua tällaisessa tapauksessa. Jos et hyväksy tällaista oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoa, voit lopettaa Palvelun käytön ja poistaa Profiilisi.

14.4 Jos osa näistä Käyttöehdoista on tai tulee olemaan pätemätön, sinua ja Babysitter.fi-palvelua sitovat jäljelle jääneet ehdot. Babysitter.fi korvaa pätemättömän osan ehdoilla, jotka pätevät ja joilla on laillisia seuraamuksia ja jotka koskevat näiden Käyttöehtojen sisältöä ja aikomusta ja jotka ovat niin pitkälle kuin mahdollista saman sisältöisiä kuin epäpätevät osat.


Rekisteröidy ilmaiseksi 2 min.
 1. Etu- / sukunimi
  Vain etunimesi näkyy muille käyttäjille.
 2.  

 3.  

 4. Rekisteröintivaihtoehdot

  Vanhempi
  Valitse tästä, jos olet vanhempi ja etsit toisia vanhempia, lastenhoitajia tai lapsenvahteja naapurustossasi.

  Lapsenvahti/Lastenhoitaja
  Rasti tämä, jos olet lapsenvahti tai lastenhoitaja ja etsit vanhempia, joille voit tarjota palveluitasi.

 5. Sähköpostiosoite
  Sähköpostiosoitteesi ei näy muille käyttäjille.
 6. Rekisteröityessäsi hyväksyt Käyttöehdot ja Tietosuojalausunto